Z historie ZO ČSCH Dnešice


V únoru 1966 se konala ustavující schůze, které se zúčastnilo čtrnáct zakládajících členů (dva z nich již byli členy ČSCHDHZ - Josef Ulrych jako chovatel exotů a Karel Smola jako "pošťáčkář" - chovatel poštovních holubů, oba v organizaci v Přešticích.) Předsedou byl zvolen Josef Kotas. Organizace se rychle rozrůstala, takže měla za tři roky sedmdesát dva členy.

První výstava byla uspořádána již v prvém roce činnosti dnešické základní organizace. Návštěvnost a nadšení předčilo všechna očekávání. Místní organizace neměla pro pořádání výstavy vůbec žádné vybavení, které si za poplatek vypůjčila z Dobřan. Členové museli vše přivézt, udělal nutné drobné opravy, nainstalovat a po výstavě zase vrátit.

Výstavba vlastního chovatelského areálu započala v roce 1975 za významné pomoci místní samosprávy (MNV, dnes obecního úřadu). Finančně výstavbu podpořil rovněž Svaz chovatelů. Projektanta, stavbyvedoucího a stavební dozor v jedné osobě nezištně prováděl Karel Smola (věc dnes jednak z hlediska předpisů nemožná a z hlediska finanční téměř nepředstavitelná). Konec 20. století tak zastihl dnešické chovatele v montérkách a činorodé práci. První z budov vlastního areálu byla slavnostně otevřena při 60. výročí vzniku ČSR (28. října 1978), kdy byla v hale uspořádána velká výstava. Prakticky okamžitě započala stavba druhé haly, která celou dobu slouží pro vystavování holubů a drůbeže. V další etapě budování byla postavena hala na prezentaci králíků, exotů a část slouží jako klubovna. Byly dokončeny budovy, ale chybělo vybavení. Zpočátku si organizace veškeré vybavení na výstavy za úplatu půjčovala od okolních organizací. Proto bylo rozhodnuto o zhotovení vlastního výstavního fundusu. Svépomocí bylo zhotoveno několik set výstavních klecí pro králíky, drůbež a holuby.

Po dostavbě areálu se konaly pravidelně dvě výstavy ročně (zimní a pouťová v září). Na těch bývalo vystaveno 600 až jeden tisíc kusů vystavovaných zvířat. Do Dnešic přijížděli vystavovat chovatelé z celého Západočeského kraje. Několikrát se zde konala oblastní výstava, dvakrát soutěžní výstava krajů Plzeňského a Karlovarského, jednou dokonce Celostátní výstava mladých králíků. V současné době jsme zachovali tradici pouťové Svatováclavské výstavy.

V dnešické organizaci se v průběhu let vyskytovaly více či méně rozšířené odbornosti: chov ovcí, kožešinových zvířat, králíků, holubů, exotů, a samozřejmě i drůbeže - husy, kachny a slepice, nyní dokonce i koz - spíše okrasných než užitkových. V dnešní době jsou naši členové aktivní v odbornostech králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva.

Členové dnešické organizace dosahují vynikajících výsledků na výstavách různých úrovní. Od místních přes okresní či národní až po "speciálky" nebo výstavy evropské. Za dobu existence organizace získali její členové několik stovek Čestných cen (jen otec a syn Škrábkovi z Chlumčan každý rok okolo dvou desítek). Dnešičtí chovatelé mají mezi sebou i mistry ČR, Evropského či Národního šampióna. Základní dnešická organizace se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími třemi organizacemi v oblasti. Jednou byla vyhodnocena jako nejlepší v rámci celé republiky.

Vraťme se nyní do prvých roků činnosti dnešické organizace. Tehdy bylo členů něco kolem sedmdesáti. Mnohým z nich šlo pouze o přídělové krmivo. Když začala práce se stavbou vlastního chovatelského areálu "krmiváři", brzy odpadli, a zůstalo jen "věrné" jádro a rázem organizace měla jen třicet členů. Začali se však hlásit noví členové a rozvíjelo se opravdové chovatelství a výstavnictví. V současné době je počet členů 30 z toho 4 MCH.

Za všemi úspěchy jsou tisíce hodin práce, neplacené, ale o to více s láskou dělané. Chovatelství je velká řehole, ale zároveň obrovský koníček, kdy nikdo hodiny strávené mezi svými "miláčky" nepočítá.