Úspěchy dnešických chovatelů

07.07.2016 11:07

ZO ČSCH DNEŠICE je již po tři desetiletí vyhodnocována mezi desítkami základních organizací v rámci oblasti na prvních místech v aktivitě, odbornosti a pořádání chovatelských akcí - pořádá kromě místní pouťové a lednové výstavy také výstavy krajské a oblastní, spojené s přednáškami nebo ukázkami  AKROBATICKÉHO  LETU  HOLUBŮ NA LETOVOU KLÍCKU

Zásluhu na tom mají zejména tito předsedové ZO: Kotas Josef, Liška Václav, Nazarov Jiří

 

Odbornost králíci:

mezi nejvýznamnější chovatele patřili nebo patří místní chovatelé:

Nazarov Jiří - chovatel vídeňských modrých králíků

Kavalír Václav - choval králíky  velké světlé stříbřité

Roman Škrábek - chová tříslové černé

Josef  Škrábek - choval velké světlé stříbřité

Kašpar Jindřich - chová  novozélandské bílé

Levora Josef - chová velké světlé stříbřité

Liška Václav - choval činčily velké

Procházka Jan - novozélandský bílý

Výstavní úspěchy:

Mezinárodní výstavy:

Evropská výstava r. 2000 WELS - Rakousko - čestnou cenu  Škrábek Roman

Evropská výstava Nitra 2009 - Škrábek Roman - čestná cena na tříslové černé

 

Celostátní výstavy:

Na Celostátní výstavě v r. 2011 králíků Lysá nad Labem získal titul Šampión ČR za nejlepší samici tříslovou černou Škrábek Roman a Kašpar Jindřich  titul Mistr ČR  a nejlepší kolekci králíků masných plemen na plemeno novozélandský bílý

 

Speciálních klubových výstav se pravidelně účastní a čestné ceny získávají tito chovatelé:

Škrábek Roman,  Kašpar Jindřich, Nazarov Jiří - Pohár za druhého nejlepšího 1,0 výstavy Nazarov Jiří

 

Oblastní výstava - na prvních místech se pravidelně umísťují chovatelé Roman a Josef  Škrábkovi z Chlumčan, kteří soutěží s plemeny tříslový černý a velký světlý stříbřitý, Kašpar Jindřich  s králíky novozélandskými a Nazarov Jiří s vídeňskými modrými, dále získali tito chovatelé řadu dalších  čestných cen, např. Kašpar Jindřich řadu čestných cen na mláďata, např. ve Znojmě, vítězné poháry a kolekce ve Stříbře 1997, Blatné 2007, Nezvěsticích 2014

 

Odbornost holubi:

mezi nejvýznamnější chovatele patřili nebo patří místní chovatelé:

Janoušek Josef - rakovnický kotrlák, rejdič, racek

předčasně zemřelý obětavý předseda  ZO Liška Václav - slezský barevnohlávek černý

Purkar Václav - rakovnický kotrlák

Kašpar Jindřich - koburský skřivan, lahore

Levora Josef - rakovnický kotrlák

Procházka Jan - moravský pštros

 

Organizované holubářství se rozvíjelo od 30.let v oblasti chovu poštovních holubů, prvními členy, organizovanými ještě v Přešticích ve spolku Bystrý byli dnešičtí Antonín Vávrovec a František Vítek. Chov holubů sice pokračoval i ve válce a po ní, ale až do ustavení ZO Dnešice (1966) jen pro užitkové účely. Významnými úspěchy se uvedl zejména Karel Smola, když jeho holubi zvítězili v závodech z Kůt, Filakova, Michalan, ale i Bělehradu a daleké Constance. Jeho holub byl v r. 1966 vyhlášen nejvýkonnějším v celém Západočeském kraji. Dalších úspěchů dosáhl v chovu  českých bubláků - čestné ceny získal i na výstavách mezinárodních - Intertau, celostátních, speciálních i v oblastní soutěži.

 

Výstavní úspěchy:

Mezinárodní výstavy:

Evropská výstava Nitra 2009 - Čestná cena-Janoušek Josef - rakovnický kotrlák,

Evropská výstva Praha 2004 - Čestná cena Liška Václav - slezský barevnohlávek černý

Evropská výstava r. 2000 WELS - Rakousko - čestnou cenu a titul Evropký šampión získal Karel Smola na holuba českého staváka černého bělohrotého, holub fotografován do několika našich i zahraničních časopisů

 

Národní výstavy:

Kašpar Jindřich - s holubem lahore získal titul Šampion výstavy-Lysá nad Labem 2012

Smola Karel - s holubem českým stavákem černým bělohrotým získal titul  Šampion národní výstavy

Kašpar Jindřich - s holubem koburským skřivanem získal čestné ceny v letech 2013,2014, na kolekce skřivanů v letech 1993,1994

Janoušek Josef - 3x Čestná cena

 

Speciálních klubové výstavy:

Smola Karel - 2x Šampion speciální výstavy, titul Holub roku na holuba českého staváka černého bělohrotého, několik vítězství s českými bubláky

Janoušek Josef - 1x vítěz memoriálu, 5x druhé pořadí, 3x třetí pořadí, 2x Šampión výstavy a 16x Čestná cena s holuby rakovnickými kotrláky

Janoušek Josef - 1x vítěz kolekce, 14x Čestná cena s holuby rejdiči a racky

Kašpar Jindřich s holuby Lahore - 2x Mistr klubu, 11x Vítězná kolekce, 7x 2. místo a 6x 3. místo v celostátní konkurenci

 

Oblastní výstavy :

na prvních místech v soutěži o nejlepšího chovatele oblasti z několika desítek chovatelů z oblasti se pravidelně umísťují chovatelé Karel Smola a Josef Janoušek, kteří soutěží s plemeny  český bublák, později český stavák a rakovnický kotrlák

Janoušek Josef - 5x 1. místo, 3x 2. místo, 2x 3. místo, cca 25x Čestná cena

Za opakované vítězství získal př.Janoušek do trvalého vlastnictví tyto poháry: Nejlepší chovatel oblasti Plzeň, Nejlepší kolekce ZO Přeštice, další poháry za nejlepší holuby, holubice i kolekce v Horní Lukavici, Horšovském Týně

Kašpar Jindřich byl s holuby skřivany vyhlášen Nejlepším chovatelem oblasti Plzeň v r.1992 a 2007

 

Odbornost drůbeže:

mezi nejvýznamnější chovatele patřili nebo patří místní chovatelé:

Kašpar Jindřich - zdrobnělá vyandotka modrá a černá

Levora Josef - zdrobnělá velsumka a hempšírka, zdrobnělá vyandotka černá, kachny saské, husy, křepelky, krůty

Lisner Jaroslav ml. - zdrobnělá vyandotka tmavá, zdr. Hempšírka

Kleisner Vojtěch - vlašky - předseda celostátního klubu chovatelů vlašek

Kotas Josef, Ulrych Václav

 

Výstavní úspěchy:

Mezinárodní výstavy:

Evropská výstava Nitra 2009 - Čestná cena  Lisner Aleš - zdrobnělá vyandotka bílá

 

Celostátní výstavy:

Celostátní výstava Lysá nad Labem 2003 - Lisner Jaroslav ml. - kohout  zdrobnělá vyandotka tmavá Vítěz plemene

 

Krajské výstavy:

Nezvěstice  2010 - Lisner Aleš - 1. místo - nejlepší kolekce mladého chovatele

 

Speciálních klubové výstavy:

Kašpar Jindřich - 3x Mistr klubu zdrobnělá vyandotka modrá

Levora Josef - několik vítězství v kategorii vodní drůbeže na kachny saské i zdrobnělé vyandotky černé

Kleisner Vojtěch - čestné ceny

 

Oblastní výstava

Levora Josef - řada vítězství v kategorii vodní drůbeže na kachny saské

Kašpar Jindřich - přední umístění s vyandotkami

Lisner Jaroslav ml. - 1. místo - nejlepší mladý chovatel oblasti Plzeň 2000,

Lisner Jaroslav ml. - 2. místo - nejlepší mladý chovatel oblasti Plzeň 2001 na vyandotky tmavé

 

Odbornost okrasného ptactva:

mezi nejvýznamnější chovatele patří místní chovatelé:

Lisner Jaroslav st.

Ulrych Václav

Nazarov Jiří

Znášiková Marie

Bohuslav Michal

 

Nejvyšší svazové vyznamenání a Čestné uznání za svoji dlouholetou činnost pro chovatelství obdrželi  od  nejvyšších orgánů svazu tito chovatelé:

 

Janoušek Josef

Kotas Josef

Levora Josef

Škrábek Josef

Kašpar Jindřich

Smola Karel

Ulrych Václav

 

Mladí chovatelé:

Celostátních a mezinárodních kol Olympiády mladých chovatelů / OMCH/ se pod vedením vedoucí odboru mládeže oblasti Plzeň Magdaleny Lisnerové účastní :

 

Aleš Lisner- 1. místo Celostátní finále v r. 2006 - Hradec Králové a 1. místo Mezinárodní kolo Gbely, SR, 1. místo Celostátní finále v r. 2010 - Litomyšl

Štěpánka Kováříková - 6. místo Celostátní finále v r.2013 Praha, 3. místo Celostátní finále v r.2012, 4. místo finále OMCH OPAVA 2011

 

Výstavnictví mladých chovatelů:

Oblastní výstavy:

Lisner Jaroslav ml. - 1. místo - nejlepší mladý chovatel oblasti Plzeň 2000,

Lisner Jaroslav ml. - 2. místo - nejlepší mladý chovatel oblasti Plzeň 2001

Oblastní výstava Dnešice 2013 - 2. místo v soutěži mladých chovatelů odbornosti králíci - Štěpánka Kováříková, 3.  místo v soutěži mladých chovatelů odbornosti holubi - Štěpánka Kováříková,

5. místo v soutěži mladých chovatelů odbornosti drůbež - Štěpánka Kováříková.

 

Krajské výstavy:

Vítězi krajských výstav se opakovaně stali: Lisner Jaroslav ml. - zdrobnělá vyandotka tmavá, Lisner Aleš - zdrobnělá vyandotka bílá, který na toto plemeno získal i čestnou cenu na Evropské výstavě v Nitře 2009

 

Celostátní výstavy:

Lisner Jaroslav ml. získal v r. 2003  titul Vítěz plemene na celostátní výstavě v Lysé nad Labem na kohouta  zdrobnělé vyandotka tmavé

 

Mezinárodní výstavy:

Evropská výstava Nitra 2009 - Čestná cena  Lisner Aleš- zdrobnělá vyandotka bílá

 

V současnosti má ZO Dnešice 30 členů, kteří pocházejí nejen ze Dnešic, ale také z Chlumčan, Oplota, Přestavlk, Černotína..., z tohoto počtu je 6 mladých chovatelů. Zdá se, že v poslední době se začíná vracet zájem o čistokrevný chov domácích zvířat.

Tento počet je za posledních 15 let asi nejvyšší, do loňska jsme mívali 22-24 členů, nárůst je způsoben hlavně mladými a jejich rodiči.